Palvelut.

Eskola Design tarjoaa suunnittelupalveluja yksityisille ja yrityksille. Suunnittelutyön lähtökohtana on toteuttaa laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Suunnittelu voi olla kevyttä konsultointia, saneeraus- tai uudiskohteen tilasuunnittelua sekä laajimmillaan konseptin suunnittelua palvelumuotoilun keinoin.

Kaluste- ja tuotesuunnittelu.

Irto- ja kiintokalusteiden sekä tuotteiden suunnittelun perusteita ovat erilaiset toiminnot, rakenteet, materiaalit, mitoitus, ergonomia ja käyttäjälähtöisyys. Suunnittelussa tulee myös huomioida esteettisyys ja kestävä kehitys.

Kohteita ovat mm. keittiöt, kodinhoitohuoneet, erilaiset kaapistoratkaisut, vaate- ja pukeutumishuoneet sekä kylpyhuoneet.

Portfolioon

Konsepti- ja julkitilasuunnittelu.

Tarkoituksenmukaiset tilat ja kalusteet ovat tärkeä osa yritysten ja yhteisöjen työhyvinvointia ja niistä hyötyvät niin asiakkaat, työntekijät kuin yritys itse.

Käyttäjälähtöisesti ja ammattitaitoisesti suunniteltu työympäristö lisää tilan ja työn tehokkuutta, parantaa käyttäjänsä viihtyvyyttä sekä vaikuttaa yrityksen tulokseen.
Kohteita ovat mm. toimitilat sekä näyttely-, messu- ja muut julkiset tilat.

Portfolioon

Palvelumuotoilu.

Yritysten ja yhteisöjen palvelukokemuksen kehittämisprosessi ja strateginen suunnittelu, mikä vastaa asiakkaan tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallista tavoitetta. Palvelumuotoiluprosessissa määritellään mitä ollaan ratkaisemassa, jonka jälkeen tutkitaan kehittämiskohdetta ja käyttäjätarpeita.

Suunnitteluvaiheessa konseptoidaan erilaisia vaihtoehtoja, joita testataan asiakkaan kanssa. Palvelutuotannossa palvelukonsepti viedään markkinoille asiakkaiden testattavaksi ja kehitettäväksi. Arviointivaiheessa arvioidaan prosessin onnistumista saatujen palautteiden ja mittausten perusteella sekä mahdollisesti muokataan palvelua.

Tila- ja sisustussuunnittelu.

Sisä- ja ulkotila-arkkitehtuuri, mikä tukee käyttäjän elinympäristöä oikeanlaisilla valaistus-, akustiikka-, kaluste- ja materiaalivalinnoilla. Asiakkaan kanssa määritellään suunnittelun tarve, minkä pohjalta määräytyy suunnittelun laajuus. Suunnitteluvaiheessa voidaan ideoida vaihtoehtoisia ratkaisuja ja suunnitteluprosessin lopputuloksena on toimiva ympäristö, mikä tuo lisäarvoa käyttäjälleen.

Kohteita ovat mm. vakituiset ja vapaa-ajan asunnot.

Portfolioon