Miehistökeskus ja monitilatoimisto

saneerauskohde 2015

Tilasuunnitelman lähtökohtana luodaan käyttäjälähtöinen ja restoratiivinen kokonaisuus Finnair Oyj:n lentohenkilökunnan miehistökeskuksen tiloihin. Restoratiivisen suunnittelun päämäärä on vahvistaa terveyden edistämistä mahdollistavia ja tukevia tekijöitä sekä poistaa sitä estäviä ja haittaavia tekijöitä työpaikalla. Suunnitelman tavoitteena toteutetaan elvyttävä ja työtä tukeva työympäristö työntekijöille ja heidän tukitoiminnoilleen. Tulosten perusteella luodaan käyttäjien tarpeita vastaava, toiminnoiltaan joustava ja monikäyttöinen tilasuunnitelma. Lisäksi suunnitelmassa keskitytään tilankäytön tehostamiseen ja työympäristön muutokseen.

 

Monitilatoimistoajattelun mukainen toimintaympäristö muodostuu monimuotoisista ja monipuolisista työtiloista. Tilat ovat muuntojoustavia ja niissä on erilaisia paikkoja työnteon eri tilanteita varten sekä alueita vapaamuotoisiin kohtaamisiin ja palavereihin. Oikein mitoitetut ja suunnitellut tilat huomioivat käyttäjänsä, mahdollistavat erilaiset sosiaaliset kohtaamiset ja tuovat yritykselle taloudellista hyötyä. Tämä tilasuunnitelma mahdollistaa yli 10 %:n säästön 5690 m2:n pinta-alasta.